Contributie

De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd en wordt in twee delen via automatische incasso geïnd.

Uiteraard melden we het van te voren wanneer de incasso plaatsvindt, zodat je er voor kan zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat en het geen verrassing is.

LeeftijdcategorieSeizoen 20/21
Senior€ 310,-
A-jeugd€ 246,-
B-jeugd€ 224,-
C-jeugd€ 212,-
D-jeugd€ 174,-
E-jeugd€ 164,-
F-jeugd€ 140,-
Recreanten€ 126,-

Een jaar/seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Je kan alleen je lidmaatschap beëindigen per einde van het seizoen en wel door schriftelijk (of per e-mail) op te zeggen voor 1 juni. Als je niet voor die datum opzegt, dan verlengt je lidmaatschap automatisch weer met een jaar/seizoen.

Voor minder draagkrachtige gezinnen is er een maatwerk regeling, hiervoor kan je contact opnemen met de penningmeester.