Opzeggen lidmaatschap vóór 1 juni

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen is het voor ons handig om te weten waar we aan toe zijn bij het maken van de teamindelingen en de inschrijvingen bij NHV. Ga jij verhuizen, studeren of is er een andere reden om te stoppen met handballen? Lees dan dit bericht goed door.

 

Natuurlijk vinden we het erg jammer als een van onze leden besluit om het lidmaatschap op te zeggen. Wil je je lidmaatschap toch opzeggen voor het komende seizoen 2023-2024, dan moet je dat vóór 1 juni 2023 bij de ledenadministratie doen.

Als je opzegt, horen we graag wat de reden is. Mogelijk kunnen we er nog iets aan doen en anders is het altijd goed om te weten en kunnen we hier als vereniging lering uit trekken.

Opzeggen kunt u alleen doen per e-mail, te weten aan: ledenadministratie@hvv70.nl

De opzegging wordt per mail bevestigd en is daarmee definitief. Geen bevestiging van de opzegging betekent dat deze nog niet is verwerkt. Houd daarom even je mailbox in de gaten en stuur ons een herinnering als de bevestiging niet binnen één week is ontvangen.

Let op: een andere manier van opzegging dan via de mail geldt niet; een coach en/of trainer kan niet voor jou opzeggen.

Ter voorkoming van misverstanden en wellicht ten overvloede melden wij u dat u de contributie voor het volledige seizoen dient te betalen indien uw opzegging niet tijdig plaatsvindt.

  • Contact:
  • E-mail: