Incasso contributie deel 2

Rond 6 juni is de contributie deel 2 van het seizoen 21/22 geïncasseerd. Mocht je daar nog vragen over hebben, wend je tot de penningmeester Willem Jan.

  • Contact: Willem Jan
  • E-mail: penningmeester@hvv70.nl