• Van het bestuur

  Hier vindt u diverse mededelingen en stukken afkomstig van het bestuur van HVV'70.

  Van het bestuur

  De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 november jl. zijn vanaf vandaag te vinden onder "Berichten van het bestuur".
  Het bestuur was blij met de grote opkomst en de positieve inbreng van alle aanwezigen.
  Tijdens de ALV heeft Monica Lamboo het beleidsplan "Besturen met een Visie" gepresenteerd.

  Belangrijkste speerpunten voor de komende jaren zijn:
      Verbetering Communicatie
      Ledenwerving
      Verjonging bestuur (NB. Onze voorzitter Dick Gijsman is ter plekke gefeliciteerd met zijn 20-jarig voorzitterschap)

  Dit beleidsplan is goed ontvangen.  Graag werken wij het beleidsplan met alle commissieleden verder uit.
  Hiervoor zullen wij dinsdag 21 februari een overleg houden waarbij alle commissieleden zullen worden uitgenodigd.

  Andere belangrijke onderwerpen zijn:
  Aanpak scheidsrechters.  Onze A-jeugdleden en Seniorleden zullen worden ingedeeld voor het fluiten van jeugdwedstrijden.
  Financiën vereniging.  Om onze vereniging financieel gezond te houden is het noodzakelijk dat wij groeien naar 125 spelende leden.

  Lezen dus!
  Uiteraard willen wij alle commissieleden, waarvan vele al jaren actief zijn voor onze vereniging, bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen.
  En uiteraard bedanken wij ook al onze sponsors, die ervoor zorgen dat wij onze club draaiende kunnen houden.

  Qua vernieuwing bestuur zijn wij overigens nog op zoek naar nieuwe bestuursleden en op dit moment vooral op zoek naar een Penningmeester en een Wedstrijdsecretaris.  Lijkt dit je wat, spreek dan gerust een van ons aan.

  Namens het bestuur,
  Renate van der Veer.

   

  Notulen ALV 2016

  Huishoudelijk regelement

  Gedragscode

  Functiebeschrijvingen