Incasso contributie deel 1

Rond 31 januari staat het 2e deel contributie incasso gepland. Dit geldt voor alle leden die het gehele jaar lid zijn. De incasso van de contributie van leden die gedurende het jaar lid zijn geworden volgt op een later moment. Voor de hoogte van jouw contributie kan je kijken bij contributie. Vriendelijk verzoek van de penningmeester om voldoende saldo op de rekening te hebben staan rondom deze periode.

  • Contact: Willem Jan (de penningmeester)
  • E-mail: penningmeester@hvv70.nl